FC VVC - Informatie over uit- en overschrijven

Uit- en overschrijven FC VVC

Opzegging:
Vanwege de jaarlijkse intense periode dat coördinatoren voor het nieuwe seizoen teamindelingen maken, is het van belang tijdig te weten wie er lid blijft, lid wordt, of helaas stopt bij FC VVC.

Het lidmaatschap van FC VVC kan uitsluitend worden beëindigd vóór 31 mei van het lopende seizoen. Een e-mail of het opzeggingsformulier kan per mail worden toegezonden aan

Downloaden opzeggingsformulier
Let op: Wij verzoeken u geen formulieren meer per post te verzenden.

Overschrijving:
15 juni is de laatste dag dat overschrijvingen bij de KNVB kunnen worden ingediend. Daarna is het zeer moeilijk en wordt vaak alleen dispensatie verleend op basis van goede redenen voor een lager spelniveau (B-categorie in plaats van A-categorie). Wanneer u ooit lid van de KNVB bent geweest, dan zijn uw gegevens bekend in de database. Een uitschrijving wordt vergemakkelijkt als u uw KNVB relatie-code gebruikt. Deze kunt u opvragen bij de oude club, maar is niet strikt noodzakelijk. Het maakt het wel makkelijker.

Een overschrijving is noodzakelijk indien u het laatste jaar nog heeft gevoetbald bij een andere club, of lid was bij een club in de afgelopen 3 jaar. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal zelf regelen door zich aan te melden bij de nieuwe vereniging met behulp van de KNVB online methode. Via Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

In verband met drukte en overschrijvingen op het laatste moment is een aantal dagen nodig voor de ledenadministratie om een en ander te verwerken. Overschrijvingen moeten derhalve uiterlijk 10 juni worden aangevraagd.

Overschrijving als lid van een andere veldvoetbalclub naar FC VVC

Overschrijving naar FC VVC van een andere voetbalclub, kan door online je aan te melden via KNVB. Er zal daarna ook met u contact worden opgenomen.

Mocht u van veldvoetbalclub willen veranderen dan is het invullen van de KNVB link de juiste stap. Opzeggen bij de oude club blijft wel noodzakelijk! Een abonnement stopt niet automatisch.

Let op:
Indien je na 15 juni opzegt dan is de hele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging. De opzegging is voltooid indien men een bevestiging vanuit de ledenadministratie heeft ontvangen per e-mail. Indien er geen bevestiging is ontvangen is het lidmaatschap niet opgezegd. Downloaden opzeggingsformulier

Indien ná 15 juni wordt opgezegd, is er 50% van de contributie verschuldigd.