FC VVC Informatie Algemeen

FC VVC Gedragsregels

1. Iedereen is welkom bij onze vereniging FC VVC en op ons sportpark en we behandelen iedereen op gelijke wijze.

2. Wij steunen onze club op een positieve wijze en tonen te allen tijde respect voor bezoekers van andere verenigingen.

3. Wij respecteren het werk van onze onmisbare vrijwilligers. Zij zijn de drijvende krachten van onze vereniging.

4. Zowel spelers als toeschouwers accepteren de besluiten van scheidsrechters en grensrechters en tonen waardering voor hun bijdrage aan onze mooie voetbalsport. De scheidsrechter neemt de uiteindelijke beslissingen en we gaan altijd uit van zijn of haar goede bedoelingen. We volgen altijd de instructies van de scheidsrechter op.

5. Wij respecteren alle andere betrokkenen bij wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van onze vereniging en waarderen hun bijdrage hieraan. Spelers volgen de instructies van trainers, coaches en elftalleiders op. Mocht er ontevredenheid zijn over de gang van zaken, dan wordt hierover op een rustig moment een gesprek aangegaan tussen de betrokkenen.

6. Bij de jeugdelftallen stellen alle betrokkenen het plezier van de kinderen en jeugdleden voorop en zijn sportieve prestaties hieraan ondergeschikt. Wij laten de kinderen hun spel spelen en streven ernaar om de jeugdleden zoveel mogelijk elke week in hun eigen team te laten spelen.

7. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen en houden ons aan de volgen-de regels ter voorkoming van schade en onregelmatigheden:

 • Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend genuttigd in de kantine of op het afgezette terras, en niet in andere ruimten zoals kleedkamers.
 • Alcohol wordt uitsluitend verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Het kantine personeel alsmede trainers, coaches en elftalleiders zien hier gezamenlijk op toe. Het kantinepersoneel is bevoegd om betrokkenen een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Er worden alleen dranken genuttigd die gekocht zijn in de kantine van FC VVC.
 • Roken is verboden in de kantine, kleedkamers en alle andere openbare binnenruimten.
 • Drugsbezit en -gebruik is niet toegestaan op het gehele sportpark.
 • We zijn zuinig op de kleding en materialen van de vereniging en op die van andere spelers en bezoekers.
 • Na gebruik worden de kleedkamers altijd schoongemaakt, na wedstrijden ook die van het bezoekende team. Hiervoor zijn onze aanvoerders en elftalleiders verantwoordelijk.

8. We accepteren van spelers, leden en bezoekers als vereniging absoluut geen:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Enkele vorm van discriminatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van huidskleur, afkomst of seksuele geaardheid.
 • Fysiek geweld, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook.

Het bestuur zal direct maatregelen nemen tegen dit gedrag. Voor iedereen geldt dat als we bovengenoemde of andere zaken waarnemen die individuen of groepen van mensen kunnen kwetsen, dan spreken we elkaar hierop aan. Mocht het ongewenste gedrag aanhouden, dan melden we dit bij één van de op dat moment aanwezige bestuursleden, of bij een trainer, coach, elftalleider.

9. Wij vloeken en schelden niet voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden, zowel als speler en vrijwilliger als toeschouwer.

10. Wij stellen ons sportief en respectvol op naar elkaar en naar onze bezoekers en stralen dit als vereniging ook uit. Uiteraard is elke vorm van fysiek en verbaal geweld uit den boze. Als lid van FC VVC maak je deel uit van een team van spelers en vrijwilligers, en om als team succesvol te zijn ben je afhankelijk van elkaar. Laat dit in gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen. Ook als we te gast zijn bij een andere vereniging gelden alle genoemde regels, en gedragen we ons als een goede gast.

11. Wij houden ons aan deze clubafspraken:

 • Van alle senior leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij vrijwilligerswerk verrichten.
 • Wij keuren discussies op social media af. Discussies op social media worden individueel gestart, zonder voorafgaande goedkeuring van de vereniging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op social media zetten. Wij spreken elkaar wel aan als er verkeerde zaken op social media geplaatst worden. Wij zullen ook actief reageren als er escalatie dreigt voor de betrokkenen.
 • Wij hebben voor incidenten en ongewenst gedrag op en rond de velden een centraal meldpunt in de persoon van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, Annuska Bos te bereiken per e-mail op en 06 553 663 32.