FC VVC - Bestuur & Organisatie

Wim Wesmaas stopt met werkzaamheden bij FC VVC

Beste leden van FC VVC,

Wim Wesmaas heeft het bestuur onlangs te kennen gegeven dat hij per 1 juli stopt als bestuurslid Facilitaire Zaken.

Lees meer...

Gastheer/gastvrouw op de zaterdag is verplichte teamtaak!

In de bestuursvergadering van 17 oktober j.l. heeft het bestuur besloten dat er op zaterdagochtend een extra teamtaak ingeroosterd gaat worden, naast de kantinedienst in de ochtend. Waar tot nu toe nog drie ouders van teams werden opgeroepen/ingedeeld voor een kantinedienst, zal na de winterstop hier een vierde persoon aan worden toegevoegd.

Lees meer...

FC VVC Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op maandag 26 november 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze avond zullen we terugkijken op het vorige seizoen, in sportief, verenigings en financieel opzicht.

Lees meer...

OPROEP DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Beste VVC-leden, of ouder(s),

Het verrichten van vrijwilligerstaken is essentieel voor het functioneren van onze vereniging. De afgelopen jaren (en nog steeds) hebben wij als vereniging altijd kunnen bouwen op trouwe vrijwilligers, maar helaas is er een tendens ontstaan waardoor ons vrijwilligersbestand afneemt. Dit terwijl de activiteiten c.q. taken blijven of zelfs toenemen.

Lees meer...