FC VVC - Bestuur & Organisatie

Van de FC VVC Bestuurstafel Donderdag 26 oktober

Donderdag 26 oktober was de derde vergadering van het seizoen, we hebben daarin de volgende zaken besproken:

Veel aandacht binnen deze vergadering voor het overlijden van Barend van Groenigen waar ieder bestuurslid zijn gedachten en beleving heeft kunnen uitspreken.

De opening van het Panna-veldje werd aangehaald en is een groot succes.

Onze selectie seniorenteams kennen een redelijke start van het seizoen waarbij het eerste team en het team van O-23 1 geen verdere bekerronden kennen, maar nog wel ongeslagen in de competitie zijn.

De invulling van de functie algemeen coördinator voor de onderbouw naast de HJO voor de onderbouw wordt als een prioriteit  gezien door de vergadering.

Er zal een evaluatie plaats vinden van het jeugd toernooi georganiseerd door UFA , met name de positieve reacties van buiten de vereniging waren groot.

Er vindt momenteel een onderzoek plaats aangaande de bezetting van onze velden.

De aanvraag voor offertes ten aanzien van vervanging van de ketels voor verwarming en douches zijn aangevraagd. Goedkeuring wordt gegeven op de offertes voor snoeien van de bomen op terras, en het vervaardigen van sponsorbord op de gevel aan terraszijde.

Voorbereiding voor de ALV loopt, de financiële stukken zijn door de penningmeester uitgereikt en waar nodig kunnen deze worden toegelicht, deze zijn 1 week van te voren op te vragen bij het bestuur.

De notulen van laatste ALV worden of zijn al geplaatst op de site ter voorbereiding van de ALV van 21 november aanstaande.

Afvaardiging van het bestuur zal aanwezig zijn op 14 november bij de kennis overdracht bijeenkomst van KNVB en gemeente Haarlemmermeer.

Het bezoek van Sinterklaas die binnenkort ons complex weer komt vereren met een bezoek is ter tafel gekomen.

Het Initiatief om 7x7 voetbalcompetitie op te starten met andere verenigingen, geïnitieerd door KNVB gaat op de vrijdagavond ingevuld worden, per toer beurt wordt bij elke vereniging die mee doet  een competitie vorm gespeeld.

Bestuur spreekt waardering uit over het binnen halen van nieuwe sponsoren, er hebben zich namelijk weer nieuwe bordsponsors aangemeld.

De onderwerpen veiligheid en sportiviteit binnen onze vereniging zijn besproken.

Tot zover.

Namens Bestuur FC VVC

FC VVC Nieuw-Vennep