FC VVC - Bestuur & Organisatie

VERKLARING INZAKE BESCHULDIGING GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Afgelopen weken zijn wij onaangenaam verrast door een brief waarin twee actieve en loyale leden van onze vereniging worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Naast de brief die is verzonden aan onze vereniging zijn ook brieven verzonden naar enkele andere voetbalverenigingen, sponsoren en naar de Gemeente. Dat betreuren wij ten zeerste. Wij hechten als bestuur er op dit moment aan om alle leden en belangstellenden van de club te informeren over deze onverkwikkelijke zaak.

Allereerst willen wij benadrukken dat er binnen onze vereniging geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. Wij hechten grote waarde aan een veilige omgeving voor leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers om ieder op zijn manier van het voetbalspelletje te genieten. Het mag dan ook duidelijk zijn dat we de brief zeer serieus en discreet in behandeling hebben genomen.

Het feit dat de brief anoniem is, maakte het voor ons als bestuur niet eenvoudig om in het kader van gedegen en integer onderzoek hoor en wederhoor toe te passen. Uiteraard hebben wij met de betreffende twee leden een indringend gesprek gehad. In dit gesprek is ons eerste vermoeden van zware laster en onheuse aantijgingen bevestigd. Wij hebben dan ook ons onvoorwaardelijke vertrouwen in hen uitgesproken maar hen wel aangegeven welke formele stappen wij als vereniging dienen te zetten. Daarop hebben we contact opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB. Op advies van de KNVB is er een officiële melding gemaakt bij het ISR (Instituut Sportrechtzaak) en hen verzocht een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

De twee leden hebben op persoonlijke titel aangifte gedaan met als doel een strafrechtelijk onderzoek te bewerkstelligen. Dat politie-onderzoek heeft inmiddels een bijzondere wending aan de zaak gegeven. Een als eerder verdachte persoon heeft bekend deze brieven met verzonnen inhoud, vanuit rancune verstuurd te hebben. Dit gegeven heeft bij alle partijen tot grote opluchting geleid en bevestigt het vertrouwen van het bestuur in beide leden. Desalniettemin kent deze kwestie vele verliezers. De zender van deze brieven is namelijk een actief kaderlid van onze club. Inmiddels heeft het bestuur de nodige disciplinaire maatregelen getroffen door de persoon met onmiddellijke ingang de toegang tot ons sportcomplex te ontzeggen en hem te royeren als lid van FC VVC. Tevens hebben we zowel de KNVB als ISR op de hoogte gebracht van deze laatste ontwikkelingen met de verwachting dat ISR de melding nu seponeert.

Alle, binnen onze club actieve leden, dienen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen. Dat beleid blijft ongewijzigd. Bovendien zullen wij op onze website aanpassingen doen wat betreft de procedure bij meldingen van ongewenst gedrag, via een externe vertrouwenspersoon van de KNVB en een door de club aangestelde contactpersoon vertrouwelijke kwesties.

U zult begrijpen dat de zaak zeer gevoelig heeft gelegen, en nog. Beide heren hebben het in de afgelopen weken zwaar te verduren gehad en een gevoel van grote onmacht en onrecht gekend. Zij hebben dan ook recht op volledige rehabilitatie. Wij vragen dan ook eenieder om deze, zoals aangetoonde fictieve kwestie nu te laten rusten, in het belang van alle betrokken partijen. Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting, voorzover mogelijk, dan kunt u zich tot het bestuur van FC VVC wenden, .

Wij vertrouwen erop alle leden op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd

Rob de Kleijn,
FC VVC Voorzitter

FC VVC Nieuw-Vennep

PS bovenstaand bericht is géén 1 APRIL GRAP !!